bildegrave 
Graving enkelt og greit! 

Gravearbeider utføres i Oslo området!

 Drenering
Fjerne oljetank
Fjerne røtter
Planering/plen
Platting
Støttemur
Asfaltskjæring
Betongsaging
Transport av masse, jord, grus, sand etc.
Transport av masse i trange områder
Utleie av maskiner og utstyr